Gürer, Dilaver. “Mevlâna’nın Eserlerinde Esmâ-I Hüsnâ”. Marife 14/1. 31 Mayıs 2014. 179-198. https://doi.org/10.33420/marife.436280.