Çelik, Taha. “Stemmatik Tenkitli Metin Neşrinde Soyağacı Yaklaşımı, Paul Maas, Barbara Bordalejo, Jan Just Witkam, (Çev. Murtaza Bedir)”. Marife 14/1. 31 Mayıs 2014. 217-221. https://doi.org/10.33420/marife.436269.