Şentürk, Mustafa. “Kur’ân’da Toplumsal Değişme Olgusu -Disiplinlerarası Bir Giriş Denemesi-”. Marife 14/2, 25-42.. https://doi.org/10.33420/marife.436785