Sarıtaş, Kamil. “Gazzâlî’nin Akıl Tasavvurunun İbn Haldûn’da Yansıması Sorunu”. Marife 14/2. 30 Haziran 2014. 43-62. https://doi.org/10.33420/marife.436793.