İbiş, Fatih. “İnkârdaki İman: Kelime-I Tevhîdin İçkin Boyutu”. Marife 14/2. 30 Haziran 2014. 137-157. https://doi.org/10.33420/marife.436782.