Koyuncu, Recep. “XI. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı, 23-24 Mayıs 2014, Sakarya”. Marife 14/2. 30 Haziran 2014. 193-198. https://doi.org/10.33420/marife.436790.