Yüksek, Muhammed İsa. “Müşkil Ayetler Bağlamında Zekeriya-Yahya Kıssası”. Marife 15/1. 31 Aralık 2015. 67-86. https://doi.org/10.33420/marife.437074.