Koyuncu, Recep. “Vakf-İbtidânın Ayetlerin Anlaşılmasındaki Rolü”. Marife 15/1. 31 Aralık 2015. 163-187. https://doi.org/10.33420/marife.437071.