Esen, Bilal. “İslam Muhâkeme Hukukunda Yaygın Duyuma Dayalı Şahitliğin (Eş-Şehâde Bi’t-Tesâmuʻ) Kabulü”. Marife 15/2. 30 Haziran 2015. 257-281. https://doi.org/10.33420/marife.437037.