Yalçın, Mehmet Fatih. “Bahrî Memlûkler Döneminde Reîsületibbâlık (648-784/1250-1382)”. Marife 15/2. 30 Haziran 2015. 283-296. https://doi.org/10.33420/marife.437036.