Ez-Zerkâ, Mustafa Ahmed - Bozbaş, Fatiha. “Nikahı Fâsid Ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı”. Marife 15/2. 30 Haziran 2015. 421-432. https://doi.org/10.33420/marife.437042.