Yalçın, Mehmet Fatih. “Memlükler’in İkinci Döneminde Dımaşk Şehri (784/1382–922/1516)”. Marife 15/2. 30 Haziran 2015. 433-436. https://doi.org/10.33420/marife.437044.