Uluç, Tahir. “Kutbuddîn Şîrâzî’nin İşrâkîliğin Anlaşılması Ve Dönüşmesindeki Rolü”. Marife 16/2. 31 Aralık 2016. 205-235. https://doi.org/10.33420/marife.436282.