Demir, Mustafa. “Hadis İlimleri Açısından Hattâbî’nin Garîbü’l-Hadis Adlı Eserinin Değerlendirmesi”. Marife 16/2. 31 Aralık 2016. 251-273. https://doi.org/10.33420/marife.436294.