Engin, Sezai. “Osmanlı Dönemi Medreselerinde Hadis Eğitimine Entelektüel Bir Katkı: Şerh Ve Hâşiye Yazıcılığı”. Marife 17/2. 31 Aralık 2017. 257-269. https://doi.org/10.33420/marife.373229.