Günel, Mehmet Emin. “Mu’tezile Ekolünün İhbât Ve Tekfîr Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım”. Marife 17/2. 31 Aralık 2017. 271-285. https://doi.org/10.33420/marife.337146.