Çiftci, Ali. “Ebu Amr Ed-Dânî’nin Et-Tahdîd fi’l-İtkâni ve’t-Tecvid’i Özelinde Tecvid İlminin Müstakilleşmesi”. Marife 17/2. 31 Aralık 2017. 287-317. https://doi.org/10.33420/marife.348511.