Sabırlı, Esat. “Tefsir Tarihinde Yerleşik Bir Kabulün Tahlil Ve Tenkidi: İbn Teymiyye’ye Göre Hz. Peygamber (s.A) Kur’an’ın Tamamını Tefsir Etmiş Midir?”. Marife 17/2. 31 Aralık 2017. 319-337. https://doi.org/10.33420/marife.357374.