Çakmak, Selma. “Hanefî Mezhebinde Delil-Hüküm İlişkisi Bağlamında Tenzîhen-Tahrîmen Mekruh Ayrımı”. Marife 18/1. 30 Haziran 2018. 101-121. https://doi.org/10.33420/marife.338043.