Gökdemir, Ahmet. “Kıraat Eğitiminde Ali B. Süleyman El-Mansûrî Öncesi Mısır Tarikinin Arka Planı: Biyografik Bir İnceleme”. Marife 18/1. 30 Haziran 2018. 177-192. https://doi.org/10.33420/marife.403018.