Baysa, Hüseyin. “Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 329-352. https://doi.org/10.33420/marife.429802.