Narol, Süleyman. “Yaratılış Ile İlgili Ayetlerin Yorumunda Kelami Paradigmanın Etkisi (Kâdî Abdülcebbâr Özelinde)”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 353-368. https://doi.org/10.33420/marife.467965.