Yılmaz, Fatih Mehmet. “Buhârî’nin Kitâbü’l-Îmân’ı Üzerine Hanefî Bakış Açısı -Bedrüddîn El-Aynî Örneği-”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 401-437. https://doi.org/10.33420/marife.434654.