Altıntaş, Muhammed Esat. “DKAB Öğretmenlerine Göre Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar (Nitel Bir Araştırma)”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 469-499. https://doi.org/10.33420/marife.460366.