Samar, Mahmut. “İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 501-526. https://doi.org/10.33420/marife.460423.