Taş, Mustafa. “Müslim’in Ehl-I Bid’at Râvilerden Rivayet Ile İlgili Durumu”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 605-629. https://doi.org/10.33420/marife.468680.