Çakır, Mustafa. “Yatırım Vekâleti Uygulamalarında Kârın Tazmini Problemi”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 23-44. https://doi.org/10.33420/marife.516459.