Saylan, Nesrişah. “Vakf/Vasl Halinde ‘Yâ’ Harfinin İsbâtı Veya Hazfi Üzerine Bir İnceleme”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 45-66. https://doi.org/10.33420/marife.551063.