Gökdemir, Ahmet. “Osmanlı Kıraat Eğitiminde Şâz Kıraatler Ve Yûsuf Efendizâde’nin Konuya Dair Tepkisi”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 67-81. https://doi.org/10.33420/marife.553572.