Bakkal, Mustafa Cihad. “Mâtürîdî’ye Göre Kur’ân-ı Kerîm’de Yeminler”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 83-107. https://doi.org/10.33420/marife.553303.