İder, Saadet. “Yetişkinlerde Mahremiyet Algısının Kaynağına İlişkin Nitel Bir Araştırma”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 109-122. https://doi.org/10.33420/marife.534191.