Ümütli, Mehmet. “Hanefî Usul Düşüncesinde Emrin Veya Me’mûr Bihin Kaydı Olarak Vakitler (Vakit Teorisinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme)”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 123-139. https://doi.org/10.33420/marife.554090.