Liv, Cemil. “Maksadın Akde Tesiri Bağlamında Outsourcıng (Dış Kaynak Temini) Uygulamalarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 141-158. https://doi.org/10.33420/marife.544000.