Taşkın, Kemal. “Hudeybiye Seferi Ve Hz. Ömer’in Bey‘atü’r-Rıdvan Ağacını Kestirme Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 159-182. https://doi.org/10.33420/marife.551074.