Öztürk, Mevlüt. “Iraklı Öykücülerden ʻAlî Es-Sibâî’nin ‘Suyûfun Ḫaşebiyyetun’ Adlı Öyküsü”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 225-248. https://doi.org/10.33420/marife.551187.