Eşit, Davut. “Fıkıh Usûlü Bağlamında Eş‘arî’nin Şâfi‘î’ye Muhalefeti”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 249-264. https://doi.org/10.33420/marife.526711.