Çanakcı, Ahmet Ali. “İmam Hatip Okullarının Niteliği, Problemleri Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 13-14 Mayıs 2017, Balıkesir”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 273-279. https://doi.org/10.33420/marife.531816.