Şahin, Süleyman. “Mâlikî Mezhebinde Hastalık Ve Kusur Sebebiyle Yargısal Boşanma (Tefrîk)”. Marife 19/2, 357-372.. https://doi.org/10.33420/marife.546693