Şahin, Süleyman. “Mâlikî Mezhebinde Hastalık Ve Kusur Sebebiyle Yargısal Boşanma (Tefrîk)”. Marife 19/2. 31 Aralık 2019. 357-372. https://doi.org/10.33420/marife.546693.