Kaya, Mesut. “Kur’an Meallerinde Şaz Yorumların Varlığı Ve Öznellik Problemi -Mustafa Öztürk’ün Anlam Ve Yorum Merkezli Çeviri’si Örneği-”. Marife 19/2. 31 Aralık 2019. 441-472. https://doi.org/10.33420/marife.600162.