Ahmedoğlu, Seyid Arif - Altıntaş, Ramazan. “Molla Câmî’nin Î’tikâd-Nâme’sinin Ulûhiyet Bahsi Üzerine İnceleme”. Marife 19/2. 31 Aralık 2019. 473-489. https://doi.org/10.33420/marife.604486.