Karadağ, Bekir. “Hanefî Fıkıh Kaynaklarında Hükme Delalet Etmesi Açısından Hz. Peygamber’in Dini Nitelikli Bir Fiile Devamı (Muvazâbe)”. Marife 19/2. 31 Aralık 2019. 553-569. https://doi.org/10.33420/marife.621624.