AYDIN, Bünyamin. “Kur’an Yorumunda Bağlamsal Anlamın Gramatik Çözümleme Üzerindeki Etkisi -Ebû Hayyân El-Endelüsî’nin Takdim-İhtisas İlişkisi Konusunda Zemahşerî’ye Yönelik Eleştirisi Bağlamında-”. Marife 20/1. 30 Haziran 2020. 95-117. https://doi.org/10.33420/marife.714958.