SEVER, Mehmet. “17. Yüzyıl Eşʿarîliği’ne Dair Bir Kaynak: Cevheretü’t-tevḥîd”. Marife 20/1. 30 Haziran 2020. 145-165. https://doi.org/10.33420/marife.719367.