KÖSE, Mustafa. “Bir Kimlik Soruşturması: Mutezile Hümanist Miydi?”. Marife 20/1. 30 Haziran 2020. 167-194. https://doi.org/10.33420/marife.703190.