KAYAİ̇rfan. “Post-Kolonyal Teori Açısından Batı Düşüncesinde Dikotomileşme: Klasik Modernleşme Kuramında Seküler-Dinî Ayrımı”. Marife 20/1. 30 Haziran 2020. 241-261. https://doi.org/10.33420/marife.675959.