DURMAZ, Osman. “Faiz Ve Ribâ Ayrımına Dayalı Çağdaş Tartışmalar: Fazlurrahman Örneği”. Marife 20/1. 30 Haziran 2020. 293-305. https://doi.org/10.33420/marife.760428.