Gençdoğan, Ahmet. “Kelâmda Sünnet’in Kaynaklık Değeri -Cüveynî Ve Gazzâlî’nin Haber Anlayışları Bağlamında-”. Marife 20/2, 725-742.. https://doi.org/10.33420/marife.797574