Yaşar, Mehmet Aziz. “Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü”. Marife 20/2, 823-848.. https://doi.org/10.33420/marife.796367