Karakuş, Nadir. “Hille’de Bir Bedevî Emîri: Dübeys B. Sadaka”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 369-386. https://doi.org/10.33420/marife.383557.