Küçük, Ahmet. “Medeniyet Tasavvurunun Unsurları Ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme)”. Marife 18/2. 31 Aralık 2018. 589-604. https://www.marife.org/marife/article/view/819.